ETAPY BADAŃ

ETAP I

Pierwszy etap badań to opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego elektrofiltru na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach tego etapu powstał prototyp laboratoryjny ALFA, przygotowany przez AGH. Etap zakończył się on wynikiem jednoznacznie pozytywnym, ale wykazał konieczność kolejnego etapu badawczego.

ETAP II

Kolejny etap badań polegał na przeprowadzeniu badań nad prototypem mogącym funkcjonować w warunkach rzeczywistych, na kominie pieca 3-generacji. Prototyp został wykonany przez AGH. Prototyp ten przyjął oznaczenie BETA.

ETAP III

Kolejnym etapem badań było zbudowanie prototypu GAMMA na bazie badań poprzedniego BETA.  Prototyp GAMMA poddany był badaniom prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Wytwarzania AGH.

Badania zakończyły sie opracowaniem kompletnej dokumentacji przemysłowej. Wykonana ona została przez firmę DR ZĄBER Sp. z o.o., która odpowiedzialna była za budowę prototypu GAMMA. Finansowanie przygotowania dokumentacji prowadziła  spółka Remotio Sp. z o.o. Przygotowanie prototypu GAMMA jak i dokumentacji technicznej odbywało się pod patronatem naukowym i wykonawczym AGH.

Kolejnym etapem prac nad ED, było stworzenie systemu IT do monitorowania i sterowania ED; rozwiązanie oparte o technologię IoT.

Ostatnim etapem pracy nad tym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie produkowania ED. To jest finalizacja całego przedsięwzięcia ELEKTROFILTRU DOMOWEGO. Przedsięwzięcia, które w naszym głębokim przekonaniu, wpłynie na znaczne ograniczenie smogu w Polsce.